Stör mig inte
jag sorterar mina papper
omsorgsfullt
blad för blad
mina ord
angår mej
men inte dej
du angår inte mej
jag inte dej
orden är mina
tillhör mej
mitt liv är mina ord
orden har byggt mitt liv
mina ord är betydelselösa
för dej
men inte dina ord
dom orden är dina
bara dina
inte mina