Rädsla, maktlöshet, fruktan.
Fruktan för det oändliga lidandet.
Bortglömd, förruttnad.
Förruttnad i en vacker trädgård med taggtråd runtomkring.
Sekunder blir till minuter, som blir till timmar, som blir till dagar, som blir till månader, som slutligen blir till år.
År av långdragen meningslöshet i ett brinnande helvete.
Skoningslöst.
Skrupelfritt.