Livstråden så skör
bara att klippa av
den som håller i saxen
håller i livet
har livet i sin kupande hand
omsluter sina fingrar
hårt
har makten för en sekund
vilande i sitt sköte
låter tråden falla
ljudlöst
mot marken
och känner tillfredsställelse
att spela gud
och vara allsmäktig över oss alla
för en stund.