30-åriga kvinnliga patienten i sin anmälan: De skrattade bara åt mig

Uddevalla: En läkare på Uddevalla sjukhus har prickats av sjukvårdens ansvarsnämnd. Hon gav felaktigt en patient adrenalin intravenöst.

Patienten, en kvinna i 30-års åldern, kom in till Uddevalla sjukhus efteren allergisk reaktion. Den orsakades av ett sulfa hon fått på vårdcentralenmot urinvägsinfektion. Patienten har tidigare haft problem med hjärtat. Hon hade svullna ögon och klåda på kroppen av den allergiska reaktionen. Adrenalinet skulle häva effekten av sulfan men gjorde att hennes tillstånd komplicerades. I sin anmälan till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd beskriver patienten att hon fick svåra smärtor i hjärtat, sprängande värk i armen och yrsel.

Ingen lyssnade
Patienten försökte förklara sin situation för läkare och sjukdköterska men upplevde inte att någon tog henne på allvar. I stället möttes hon av skratt och kommentarer att unga människor inte har fel på hjärtat. Hon blev därefter inlegd för observation över natten.

Den inblendade sjukvårdspersonalen nekar till att patienten fått fel behandling eller dåligt bemötande.

Hämtades i rullstol
På utskrivningsdagen hade hon så ont att hon inte orkade gå utan tvingades använda rullstol när hon hämtades av anhörig.Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd konstaterade att uppgifterna om vad som sas på sjukhuset går i sär. Därför kan det inte bevisas att något felaktigt skett. Däremot klandras den första läkaren som gav 30-åringen adrenalin intravenöst vilket enbart ska göras vid chocktillstånd, vilket inte var fallet. Ansvarsnämnden anser att läkaren av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter och att felet är varken ringa eller ursäktligt.

SYLVIA HOPEN