Fick igår svar att Ansvarsnämnden ålägger läkaren med stöd av 5 kap. 3§ – hälso- och sjukvårdens område –Disciplinpåföljd i form av en Erinran. De skriver att läkaren av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter genom att ordinera Adrenalin Intravenöst, det fanns ingen indikation för denna behandling, som inte är riskfri! De skriver också att Adrenalin intravenöst ska endast ges vid chock. Läkarens fel är varken ringa eller ursäktligt.
Detta är ord och inga visor! När man vet hur svårt det är att få en läkare dömd för ett misstag! Hoppas nu att detta gör att jag får rätt till vård för denna felbehandling, läkarna har ju hittills hållit sina kollegor bakom ryggen.