FELBEHANDLAD.
Jag drabbades av allergiutslag och sökte akuten i Uddevalla för allergin. En ung AT-läkare framkallade istället hjärtfel på mig! Hon sate in intravenöst Adrenalin direkt i en ven så det kändes som hjärtat skulle sprängas. Sjuksköterskan sade att hjärtat slog i 200. Jag försökte senare påtala för överläkaren att Adrenalinet gjort så jag hade svår krampande smärta i bröstet, hjärtat och ut i armen. Han bara fnös ut mig och gick.

Jag har försökt på olika håll och trots att EKG-mätningar visar på snabb hjärtrytm, blir jag bara utskrattad och nonchalerad.
Efter mångt och mycket fick jag medicin för hjärtat, men bara en svag dos som inte har hjälpt för de svåra bröstsmärtorna och smärtorna i vänster arm. Läkarna erkände att Adrenalinet frestat på hjärtat, men menar att unga kvinnor inte får hjärtproblem. Hade en man blivit behandlad på detta sätt? Sedan ett halvår har jag legat hemma i svåra bröstsmärtor med kramp i bröstet, hjärtat och sprängande smärta ut i vänster arm. Yrsel illamående och svimningskänslor utan ordentlig utredning. Jag har inte kunnat vara ute på hela sommaren för de svåra bröstsmärtorna och orkar inte ens se på TV utan att få svimningskänsla. Jag kan inte gå 20 meter utan att falla ihop i svåra bröstkramper! En man hade fått kärlröntgen direkt!
Även andra medicinare har erkänt att man inte ska sätta in Adrenalin intravenöst vid allergi utan bara vid chock, hjärtstillstånd och medvetslöshet. Om man, som jag, är svag efter lång tids sjukdom är det alldeles för påfrestande. En annan läkare förklarade för mig att man kan jämföra mitt hjärta med en förgasare som hängt sig och går på turbo även i viloläge och han erkänd att något hänt när AT-läkaren gav stresshormonet Adrenalin.
Jag har nu flyttat till Skåne för att komma ifrån läkarna ifrån Bohuslän. Allmänläkarna på vårdcentralen här i Landskrona sade direkt att det är felbehandling att sätta in Adrenalin intravenöst. Han konstaterade att jag har svår syrebrist, inte konstigt när hjärtat slår i 120 konstant. Trots det är det ingen hjärtläkare som bryr sig om hans kommentarer. Demokrati borde väl stå för att vård ska ges till alla medborgare som behöver vård, framförallt när man blir felbehandlad? Även jag betalar skatt. Jag har nu anmält till HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd).

Linda, 31 år

Kamp i sex år
Min dotter har nu kämpat i sex år för att få rätt behandling av den svenska sjukvården. Här är den senaste händelsen i hennes kamp:
Min dotter föll ihop på gatan i svåra krampande bröstsmärtor när hon skulle till lungröntgen i Lund. Ambulansen körde till Landskrona, trots att jag tiggde och bad att de skulle köra till Lund, eftersom de inte har resurser och kranskärlsröntgen i Landskrona. Istället fick hon ligga i svåra bröstsmärtor på sjukhuset i Landskrona. Hon krampade och kunde inte andas på grund av syrebrist. Jag krävde återigen att de skulle köra henne till akuten i Lund och fick svaret att det nog inte var hjärtinfarkt.
Hur länge ska vi kvinnor nekas seriös utredning och behandling? En hjärtkirurg på Karolinska sjukhuset i Stockholm uppmanar kvinnor att stå sig att få riktig kranskärlsröntgen, men vad gör man när läkarna har makt att göra som de vill mot kvinnor?
Min dotter fick inte kärlröntgen för att se om det uppkommit en blodpropp, utan blev hemskickad dagen efter trots kramp och svår andnöd. Ingen transport ordnades, utan jag fick tigga mig till en rullstol att köra henne i. Nu ligger hon helt utslagen med andningssvårigheter, kramp i bröstet och svår bröstsmärta som spränger ut i vänster arm. Hon orkar inte ens halvsitta, utan att bli andfådd och kallsvettig. Är det meningen att anhöriga ska agera sköterskor och ta över ansvaret från läkarna? Politiker, vakna upp!

Förtvivlad mor till kämpande dotter