Får komma till vårdcentralen och träffar en rar läkare som direkt säger att det är fel att sätta in adrenalin intravenöst, påfrestar hjärtar alldeles för mycket. Jag får göra spirometriprov som visar på att jag har nedsatt andningskapacitet! Han skriver remiss till hjärtläkare.