Igår läkarbesök hos en ”hjärtspecialist.” Sitter i väntrummet och bläddrar i populärvetenskapligt magasin och en artikel om kvinnors hjärtsjukdom fångar mitt intresse. Där står om arbetsprovet som jag gjorde med testcykel.
Samtidigt som man cyklar ska läkaren mäta hjärtats aktivitet med hjälp av EKG och hos män tyder en speciell ST-sänkning på att man har syrebrist i hjärtmuskeln men en sådan ST-sänkning har inte samma betydelse för kvinnor. Hos oss kvinnor är det istället den totala arbetsförmågan, puls, och blodtryck ett bättre mått på hur det står till med hjärtat. Det står även att de diagnostiska instrumenten är trubbigare för kvinnor och att man i större utsträckning bör göra kontraströntgen av hjärtats kärl på kvinnor!
Läkaren fick erkänna att det intravenösa adrenalinet påfrestat hjärtat och att jag har en fruktansvärd hög hjärtklappning ”går på turbo även i viloläge”,sa han och ökade dosen på hjärtmedicinen. Men vill samtidigt inte kosta på mig någon kärlröntgen eftersom jag är en ung kvinna….känns så oroligt att vara svårt sjuk i bröstsmärtor och hög hjärtklappning utan att få ordentlig utredning. Bara kommentarer att det inte är hjärtinfarkt, utan att de gjort ordentliga prover.